On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszer

On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszer


GOP-1.1.1-11-2012-0575 


Bevezető

A vizek védelme érdekében az Európai Unió megalkotta a Víz Keretirányelvet (VKI 2000/60 EK) és célul tűzte ki, hogy 2015-ig a felszíni és a felszín alatti víztestek jó ökológiai és kémiai állapotba kerüljenek. Mivel az EU vízpolitikája által érintett vízgyűjtők 60%-a nyúlik határokon át, fontos, hogy hatékony ismeret-megosztási rendszer működjön. 


A Pályázat időtartama

2013. június 01. – 2014. július (módosítás alatt)


A projekt célja

A felszíni vizek (patakok, vízfolyások, folyók, tavak, tározók) minőségi jellemzőinek folyamatos monitorozásával, szükség szerinti ellenőrző mérések elvégzésével biztosítsuk a fenntartható fejlődés három legfontosabb jellemzőjének, az élővilágnak, a környezetnek és a vizek környezetébe telepített technológiáknak a magas szintű, hatékony védelmét.

 

A feladat megvalósításához egy online információszolgáltatásra alkalmas szenzor alapú, távvezérelhető mérőeszközökre alapozott, grid alapú mobil mérőrendszert építünk ki.

 

 


GOP-1.1.1-11-2012-0575

 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Tel.:+36 (1) 469-6565
Fax:+36 (1) 252-5145
E-mail:combit@combit.hu
Web:http://www.combit.hu